Chatbot cho phòng GYM

Test demo tại: http://m.me/ChatbotGYM

Cũng may đến trưa cái phone mang ra Thế Giới Di Động thì khởi động lên được!Chào mọi người, mình có demo chatbot cho các phòng GYM nhé, nhiều tính năng và trải nghiệm:1. Tự biết là thứ 2 để chào thứ 2 (và tương tự cho các ngày khác)2. Giới thiệu thông tin về phòng GYM (Huấn luyện viên, Lớp học, Lịch học)3. Cho học viên đăng ký lịch tư vấn trước. Thông tin để lại được gửi về email phòng GYM.4. Cho đăng ký thành viên trả phí (có thể thanh toán ngay qua Paypal), chọn ngày sẽ bắt đầu học.5. Dùng webview để chọn lịch!6. Lịch hướng dẫn tập luyện 7 ngày miễn phí…—–Link: m.me/ChatbotGYM

Người đăng: Lê Hồng Quân vào Thứ Hai, 22 tháng 1, 2018