[Phần 1] Bắt đầu với Zalo Shop

Bài 1: Tổng quan về Zalo Official Account
Bài 2: Đăng ký tài khoản Official Account
Bài 3: Thiết lập giao diện Cửa hàng OA
Bài 4: Tạo danh mục sản phẩm
Bài 5: Tạo trang sản phẩm
Bài 6: Nhập và xuất danh sách sản phẩm
Bài 7: Gắn product type cho sản phẩm
Bài 8: Tạo chương trình khuyến mãi
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com