[Phần 2] Quản lý cửa hàng Zalo Shop

Bài 1: Tạo lời chào và trả lời tự động
Bài 2: Tạo và gửi Broadcast
Bài 3: Thiết lập phản hồi nhanh
Bài 4: Tính năng truy vấn tự động
Bài 5: Tính năng chat tạo mẫu tin nhắn
Bài 6: Hiển thị cửa hàng trên OA
Bài 7: Tính năng quản lý Admin
Bài 8: Quản lý người quan tâm
Bài 9: Theo dõi số liệu thống kê
Bài 10: Tính năng QR code
Bài 11: Đơn hàng đối với quản trị viên
Bài 12: Tính năng hủy đơn hàng
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com