Marketing 0 đồng với Chatbot Facebook

Giới thiệu khóa học:
Chatbot Facebook Messenger – Kỷ nguyên mới của chăm sóc khách hàng tự động – Tỷ lệ mở tin nhắn hơn 80%
Ngoài Email Marketing, ngoài SMS Marketing, bây giờ chúng ta đã có Facebook Messenger. Và ở khóa học này, tôi sẽ chia sẻ với bạn cách tự động hóa công việc chăm sóc khách hàng của mình qua Facebook Messenger cần một thứ gì đó giống như người máy. Và người ta gọi chúng là Facebook Messenger Chatbot hay Chatbot Facebook
Ngoài ra, bạn cũng sẽ khám phá ra làm thế nào để thiết lập Chatbot Facebook Messenger cho doanh nghiệp của bạn ở khóa học này.

Khóa học sẽ giúp bạn:
-Tự xây dựng hoàn chỉnh một Chatbot Facebook trên nền tảng Chatfuel.com
-Sử dụng chatbot nhắn tin cho hàng loạt khách hàng
-Sử dụng chatbot tạo một kịch bản bán hàng tự động trên page
-Sử dụng chatbot chăm sóc khách hàng 24/7

Chương 6 : Kỹ thuật nâng cao
Bài 25: Ghi dữ liệu từ Chatbot vào Excel

Bài 26: Tạo lời chào theo ngày thứ trong tuần

Bài 27: Tích hợp Chatbot lên website

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com