[Video] Cách để chatbot chào theo ngày trong tuần

– Link API: https://api.quanchatbot.com/GetTime.php?timezone={{timezone}}

Ngoài ra, bạn còn có thể sử dụng các attribute sau để biến tấu thêm nhiều nội dung khác nữa.
– Danh sách các attribute:
+ {{dateMdy}}: nội dung trả về “01/28/2018”
+ {{dayInt}}: nội dung trả về “28”
+ {{dayShort}}: nội dung trả về “Sun”
+ {{dayLong}}: nội dung trả về “Sunday”
+ {{monthInt}}: nội dung trả về “01”
+ {{monthShort}}: nội dung trả về “Jan”
+ {{monthLong}}: nội dung trả về “January”
+ {{year}}: nội dung trả về “2018”
+ {{hh:mm:ss}}: nội dung trả về “10:23:48 AM”
+ {{hh:mm:ss mil}}: nội dung trả về “10:23:48”
+ {{hh:mm mil}}: nội dung trả về “10:23”
+ {{hh:mm}}: nội dung trả về “10:23 AM”
+ {{hhmmss mil}}: nội dung trả về “102348”
+ {{hhmm mil}}: nội dung trả về “1023”

————————
Nếu bạn đang tham gia game Viral Chatbot Demo, bấm vào nút Gửi đến Messenger để nhận điểm thưởng nhé!

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com