2 bước đơn giản gửi tài liệu từ Google Drive qua chatbot Messenger

I – ĐIỀU KIỆN FILE GỬI ĐÍNH KÈM: <25Mb

II – NƠI LƯU TRỮ FILE: Google Drive

III – HƯỚNG DẪN:

Bước 1
Bước 2
  • Chỗ attribute {{type}} có thể dùng với file|video|audio cho 3 trường hợp gửi file, video, mp3.
  • Với video MP4, nếu bạn để {{type}} là audio thì file gửi đến user sẽ là âm thanh mà không phải mất công chuyển đổi mp4 sang mp3 nữa
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com