Điều khoản dịch vụ

Điều Khoản Dịch Vụ

I. Điều Khoản Sử Dụng

  1. Chấp Nhận Điều Khoản: Bằng cách sử dụng trang web/ứng dụng của chúng tôi, bạn đồng ý tuân theo và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi được mô tả trong Điều Khoản Dịch Vụ này.
  2. Tuổi Tối Thiểu: Bạn phải đủ tuổi theo quy định pháp luật để sử dụng trang web/ứng dụng của chúng tôi hoặc bạn cần sự cho phép của phụ huynh hoặc người giám hộ nếu bạn chưa đủ tuổi.
  3. Sử Dụng Hợp Pháp: Bạn cam kết sử dụng trang web/ứng dụng của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp và không vi phạm bất kỳ luật pháp nào trong quá trình sử dụng.

II. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

  1. Bản Quyền: Tất cả nội dung trên trang web/ứng dụng, bao gồm văn bản, hình ảnh, biểu đồ, và phần mềm đều được bảo vệ bởi bản quyền. Bạn không được sao chép, phân phối, hoặc tái sử dụng bất kỳ phần nào của nội dung này mà không có sự cho phép từ chúng tôi.
  2. Thương Hiệu: Tất cả tên thương hiệu, biểu trưng, và logo liên quan đến trang web/ứng dụng là tài sản của chúng tôi. Bạn không được sử dụng chúng mà không có sự cho phép từ chúng tôi.

III. Dữ Liệu Cá Nhân

  1. Xử Lý Dữ Liệu: Bằng cách sử dụng trang web/ứng dụng của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng, và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.
  2. Bảo Mật Dữ Liệu: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo tính bảo mật của nó.

IV. Tài Khoản Người Dùng

  1. Tài Khoản: Nếu bạn tạo tài khoản trên trang web/ứng dụng của chúng tôi, bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và thông tin đăng nhập của bạn. Bạn không được chia sẻ thông tin tài khoản của mình với bất kỳ người nào khác.
  2. Chấm Dứt Tài Khoản: Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm các điều khoản và điều kiện của chúng tôi hoặc nếu cần thiết để bảo vệ trang web/ứng dụng của chúng tôi.

V. Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có thể thay đổi Điều Khoản Dịch Vụ này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được thông báo một cách rõ ràng trên trang web/ứng dụng của chúng tôi.

VI. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

quanchatbot@gmail.com

+84866088807


Điều Khoản Dịch Vụ này có thể thay đổi theo thời gian để phản ánh các thay đổi trong trang web/ứng dụng của bạn hoặc các quy định pháp luật áp dụng.

Chat Zalo
Gọi ngay