Chính sách bảo mật

Chính Sách Quyền Riêng Tư

I. Tổng Quan

Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web/ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và tuân theo các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân áp dụng.

II. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau đây khi bạn tương tác với trang web/ứng dụng của chúng tôi:

  1. Thông tin cá nhân: Đây có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, và thông tin cá nhân khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký hoặc tạo tài khoản.
  2. Thông tin tự động thu thập: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web/ứng dụng của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập, và các dữ liệu về hoạt động trang web/ứng dụng.
  3. Thông tin từ bên thứ ba: Chúng tôi có thể nhận thông tin từ các nguồn bên ngoài, chẳng hạn như các dịch vụ mạng xã hội nếu bạn cho phép chúng tôi kết nối với tài khoản của bạn trên các nền tảng này.

III. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

  1. Cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp cho bạn các dịch vụ, chẳng hạn như đăng ký tài khoản, xử lý thanh toán, và cung cấp hỗ trợ khách hàng.
  2. Cải thiện trải nghiệm người dùng: Chúng tôi sử dụng thông tin để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web/ứng dụng của chúng tôi, bao gồm tùy chỉnh nội dung và cung cấp gợi ý.
  3. Liên hệ và thông báo: Chúng tôi sử dụng thông tin để liên hệ với bạn và gửi thông báo liên quan đến tài khoản của bạn hoặc dịch vụ của chúng tôi.

IV. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng biện pháp an ninh thích hợp để đảm bảo tính bảo mật của nó.

V. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

  1. Các đối tác: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các đối tác hoạt động cùng chúng tôi để cung cấp dịch vụ hoặc cải thiện trải nghiệm người dùng.
  2. Tuân thủ pháp luật: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin khi cần thiết để tuân thủ pháp luật hoặc để bảo vệ quyền, tài sản, hoặc an ninh của chúng tôi hoặc của người khác.

VI. Quyền Truy Cập Và Kiểm Soát Thông Tin

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, hoặc xoá thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Để thực hiện điều này hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ dưới đây.

VII. Thay Đổi Chính Sách

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách quyền riêng tư này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được thông báo một cách rõ ràng trên trang web/ứng dụng của chúng tôi.

VIII. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

quanchatbot@gmail.com

+84866088807


Chính sách quyền riêng tư này có thể thay đổi theo thời gian và nên được cập nhật để phản ánh các thay đổi trong việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân.

Chat Zalo
Gọi ngay